USA-kriget i Vietnam

Författare
Olof Palme
(Olof Palme.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Dagbladet 1968 Sverige, Stockholm, Sundsvall 16 sidor. ill.