Udvalgte eventyr

Författare
H. C. Andersen
(H.C. Andersen)
Språk
Danska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Skandinavisk bogforlag 1985 Danmark, Odense 96 sidor. 87-7501-196-4
Gleerup, Br. Ekstrand 1969 Sverige, Lund, Lund 84 sidor.
Gleerup 1963 Sverige, Lund 83 sidor.
Hermes 1962 Danmark, København 136 sidor., 23 pl.-bl. : ill. 34 cm
Gleerup 1955 Sverige, Lund 83 sidor.
Gleerup 1948 Sverige, Lund 78 sidor.
Gyldendalske boghandel 1918 Danmark, Kjøbenhavn 74 sidor.