Uitdaging aan de welvaart

Författare
Gunnar Myrdal
(Gunnar Myrdal vertaling: P.H.W.C. Rommers)
Språk
Nederländska
Förlag År Ort Om boken ISBN
U.P. Rotterdam 1965 Nederländerna, Rotterdam 168 sidor.