Ullvi och Götevi - studier rörande Götalandskapens införlivande med Sveaväldet

Författare
Eric Elgqvist
(Eric Elgqvist.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Olins Antikvariat 1947 Sverige, Lund 159 sidor. ill.