Ulricehamns järnväg - Ulricehamn-Wartofta järnvägsaktiebolag och Ulricehamns nya järnvägsaktiebolag 1871-1907

Författare
Svante Forsæus
(Svante Forsæus.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Stenvall, Elander Berling 2004 Sverige, Malmö, Malmö 112 sidor. ill. 21 x 22 cm