Uma abordagem práctica sobre análise de imagens de satélite para o monitoramento ambiental

Originaltitel
A practical approach to satellite image analysis for environmental monitoring Portugisiska
Författare
Rolf Å. Larsson
(Rolf Å. Larsson & Lennart Strömquist publicado por Uppsala University, SAREC Programme on Applied Environmental Impact Assessment.)
Språk
Portugisiska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Tillämpad miljökonsekvensanalys, Institutionen för geovetenskap, Univ., Satellitbild, Reklam och katalogtr. 1993 Sverige, Uppsala, Kiruna, Uppsala vi, 115 sidor. kartor, tab. 30 cm 12 satellitbilder