Un certain monsieur Blot

Författare
Pierre Daninos
Språk
Franska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Hachette 1966 Frankrike, Paris 248 sidor.
Hachette 1961 Frankrike, Paris 574 sidor. : illus. 23 cm.
1960 Frankrike, Paris 284 sidor. : ill.