Under Fenix' vingar - en intervjuundersökning av långtidsarbetslösa i ett långtidsprojekt

Författare
Eva Haglund
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Pedagogiska institutionen, Univ. 2000 Sverige, Uppsala 56 sidor. : ill.