Under Mexicos måne

Författare
Barbara Cartland
(Barbara Cartland översättning: Tora Bergengren)
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Winther 1986 Sverige, Malmö 191 sidor. 18 cm 91-35-03141-7