Under Plommonsjön

Författare
Lionel Davidson
(Lionel Davidson övers. av Gunnar Carlstedt ill. av Mike Wilks.)
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Norstedt, Beyrond 1982 Sverige, Stockholm, Malmö 200 sidor. ill. 22 cm