Under Salomos insegel

Författare
Eva Wigström
(Eva Wigström (Ave))
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Åhlén & Åkerlund 1913 Sverige, Göteborg 159 sidor.
Idun, Gernandt 1893 Sverige, Stockholm, Stockholm 300 sidor.