Under belägring Pjästext

Författare
Marianne Lindberg De Geer
(Marianne Lindberg De Geer.)
Genre
Drama, Dramatik
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Kungliga Dramatiska Teatern 2014 Sverige, Stockholm 102 sidor.