Under belägring Pjästext

Författare
Marianne Lindberg De Geer
Genre
Drama, Dramatik
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Kungliga Dramatiska Teatern 2014 Sverige, Stockholm 102 sidor.