Under belägring

Författare
Marianne Lindberg De Geer
(Marianne Lindberg De Geer.)
Genre
Romaner, Roman, Relationsskildringar
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Btj förlag, Scandbook 2019 Sverige, Lund, Falun 299 sidor 978-91-7541-476-8
Brombergs 2019 Sverige, Stockholm 274 sidor 18 cm 978-91-7809-042-6
Brombergs 2018 Sverige, Stockholm 274 sidor 22 cm 978-91-7337-942-7
Kungliga Dramatiska Teatern 2014 Sverige, Stockholm 102 sidor.
Orosdi-Back 2012 Sverige, Stockholm 325 sidor. 21 cm 978-91-86593-35-3