Under falsk flagg

Författare
Barbara Cartland
(Barbara Cartland översättning: Eva Wennbom)
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Richter 1992 Sverige, Malmö 189 sidor. 18 cm 91-7707-290-1
Saga Egmont nnnn 978-87-11-65375-3