Under fyra ögon 2, Förlovning

Författare
J. Klarkum, pseud
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1953 Sverige
1946 Sverige
1942 Sverige, Malmö 29 sidor.