Under jorden sjönk

Författare
Mirjam Tuominen
(Miriam Tuominen med ett efterord av Thomas Kjellgren.)
Genre
Poesi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Eskaton, Holmbergs 2018 Sverige, Malmö, Malmö 115 sidor 17 cm 978-91-984428-4-7
Söderström 1954 Finland, Helsingfors 94 sidor.