Under moskitonätet

Författare
Pamela Wynne
(Till svenska av M. Isberg)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier 1930 Sverige, Stockholm 248s