Under staden - perspektiv på kommunal infrastruktur

Författare
Hans Bjur
(Hans Bjur & Björn Malbert.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Statens råd för byggnadsforskning, Svensk byggtjänst distributör, Spångberg 1988 Sverige, Stockholm, Stockholm 84 sidor. ill., kartor 25 cm