Underdågnigste pro memoria! - Ang. klagande fordringsågare i afl.supercargeuren Gustaf Palms gäldbundna och till konkurs uppgivna bo.

Författare
Olof Smedberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1807 Sverige, Stockholm