Underdånigste pro memoria! =(Rubr.)=/(Olof Smedberg. C. Smedberg.) (Stockholm, tryckt i kongl. finska boktryckeriet, hos directeuren Johan A. Carlbohm. 1807.)

Författare
Olof Smedberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1807 Sverige, Stockholm [04] sidor. 4:o.