Underdånigt utlåtande af Kongl. Landtbruks-akademiens förvaltningskomité jemte yttrande af fiskeriintendenten i anledning af särskilde komiterades den 3 mars 1883 afgifna betänkande med förslag till ny fiskeristadga m. m

Författare
Kungl. Lantbruksakademien
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1886 Sverige, Stockholm 98 sidor.