Underdånigt utlåtande rörande hospitalernes och Hospitalsfondens förvaltning

Författare
(Afgifvet af serskildte dertill committerade.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1844 Sverige, Stockholm 28 sidor.