Underlag för simulering av turbokompressorer för dieselmotor

Författare
Harald Lange
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1972 Sverige 12 sidor.