Underlag till strategi för statlig bränslecellsforskning och marknadsskapande åtgärder i Sverige 2006-2010

Författare
Magnus Karlström
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Chalmers tekniska högskola 2005 Sverige, Göteborg 30 sidor.