Undersökning av FTIR-teknik för rökgasanalys - etapp 2

Författare
Lars Rudling
(Lars Rudling.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Stiftelsen för värmeteknisk forskning 1992 Sverige, Stockholm 136 sidor. ill.
Stiftelsen för värmeteknisk forskning 1991 Sverige, Stockholm 80 sidor. ill.