Undersökning av GMO-livsmedel - förekomst, spårbarhet och märkning

Författare
Zofia Kurowska
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Livsmedelsverket 2008 Sverige, Uppsala 14 sidor. : tab.