Undersökning av fibrogena effekter av friktionsmaterialsexponering

Författare
Nils Plato
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Yrkesmedicinska kliniken, Karolinska sjukhuset 1993 Utgivningsland okänt / Ej specificerat, Stockholm 8 sidor., 4 ref.