Undersökning av möjligheten att använda laserinducerad fluorescens för kartläggning av ozonskador på barrträd

Författare
Stefan Andersson-Engels
(Stefan Andersson-Engels, Karin Callander, Bo Galle)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
IVL 1988 Sverige, Göteborg 28 sidor.