Undersökning av vatten, ytsediment och ytjord vid Segelsällskapet Brunnsvikens (SSB) marina i Brunnsviken

Författare
Britta Eklund
(Britta Eklund, Ann-Kristin Eriksson Wiklund, Maria Pettersson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Institutionen för tillämpad miljövetenskap, Stockholms universitet 2012 Sverige, Stockholm 19 sidor. 4 bilagor