Undersökning rörande kapellbeteckningar i S:t Patri kyrka i Malmö. Illustr.

Författare
Einar Henrik Bager
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1942 Sverige, Malmö ill.