Undersökningen av svenska folkmål - 1928-1938

Författare
Herman Geijer
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1928 Sverige
1915 Sverige