Understanding bridge collapses

Författare
Björn Åkesson
(Björn Åkesson.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Taylor & Francis cop. 2008 Storbritannien, London xi, 266 sidor. ill. 978-0-415-43623-6