Undertrykkere og undertrykte - et Hans Kirk-udvalg

Författare
Hans Kirk
(Udg. af Dansklærerforeningen ved Ole Ravn)
Språk
Danska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gyldendal 1977 Danmark, København 334 sidor. 87-01-52391-0