Undervattensmedicin - UV-medicin

Författare
(Fastställd av Chefen för marinen.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Chefen för marinen i samarbete med Försvarets läromedelscentral (FLC 1988 Sverige, Stockholm 94 sidor.