Undervisa i idrott - idrottsämnets didaktik

Idrottsämnets didaktik innehåller bidrag som kan stärka idrottsämnets vetenskapliga grund och stimulera till debatt och diskussioner i ämnesdidaktiska frågor. Boken är skriven av erfarna lärare, lärarutbildare och forskare, samtliga med djupa kunskaper inom sina respektive specialområden. Författarna förmedlar i boken forskningsresultat och praktiska undervisningstips relevanta för ämnet idrott och rörelse. Boken vänder sig till lärare, lärarutbildare samt blivande lärare i idrott respektive rörelse vid idrottslärar-, grundskollärar-, förskole- och fritidspedagogutbildningarna.Läs mer om boken på studentlitteratur.se

Författare
(Claes Annerstedt (red).)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Studentlitteratur, Studentlitteratur 1990 Sverige, Lund, Lund 212 sidor. 23 cm