Undervisning i historia i skolan - något om historiedidaktikens teori och praktik

Författare
Bo Andersson
(Bo Andersson, Sigward Casperson, Magnus Hermansson Adler.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Institutionen för pedagogik och didaktik, Univ. 2001 Sverige, Göteborg 244 sidor.