Undervisningen i orienteringsämnen i Kronobergs län - en granskning av sex rektorsområden

Författare
Bengt Göransson
(Bengt Göransson, Edor Oscarsson, Ingvar Runhager)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Länsskolnämnden 1989 Sverige, Växjö [3], 16, 1 sidor.
Länsskolnämnden 1988 Sverige, Växjö [4], 19 sidor. : tab. 30 cm