Ung man med manifest - röster ur Tåbb med manifestet och ur novellen Härligt grönt gräs i samlingen Inga ögon väntar mig

Författare
Lars Ahlin
(Programmet sammanställt av Ivar Ivre utg. av Sverges socialdemokratiska ungdomsförbund)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Frihet 1951 Sverige, Stockholm 20 sidor.