Unga Klara - barnperspektiv = revolution!

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Unga Klara, Göteborgstryckeriet 2013? Sverige, Stockholm, Mölndal 3 volymer (48; 64; 59 sidor) illustrationer 21 cm i låda 26 cm