Unga i och om framtidens idrottsorganisering

Författare
Joakim Glaser
(Joakim Glaser, Susanna Hedenborg.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Riksidrottsförbundet 2013 Sverige
Riksidrottsförbundet 2013 Sverige, Stockholm 102 sidor. 978-91-87385-05-6
Riksidrottsförbundet 2013 Sverige, Stockholm 104
Rikdsidrottsförbundet 2013 Sverige 102