Ungdom - idrott - skola - basrapport : bakgrund, utgångspunkter, metod och några inledande resultat

Författare
Rolf Jonsson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sociologiska institutionen, Uppsala universitet 1985 Sverige, Uppsala 75 sidor. : tab.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan