Ungdom i cirkelns mitt - forskningscirklar med och om ungdom i Bjuvs kommun

Författare
Per Sederblad
(Per Sederblad, Berit Selander)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lunds tekniska högskola, Inst. för arkitektur 2000 Sverige, Lund 65 sidor. 91-7740-062-3