Ungdom, idrott och hälsa - en kvantitativ studie av ungdomars idrottsvanor kontra skolprestation och hälsa

Författare
Ulla-Gerd Nilsson
(Ulla-Gerd Nilsson, Eva Nivestam)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Institutionen för hälso- och sjukvård, Vårdhögsk. Lund-Helsingborg 1995 Seychellerna, Lund 24 sidor.