Ungdomen, arbetet och framtiden i Eskilstuna

Författare
1941- Hans G Eriksson
(Hans-G Eriksson, Torgny Karlsson och Harald Swedner i samarbete med Hans-Erik Hermansson ...)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1985 Sverige 121 sidor.