Ungdomsarbetslöshet och ohälsa - resultat från en två-årsuppföljning = Youth unemployment and ill health : results from a two-year follow-up study

Författare
Anne Hammarström
(Anne Hammarström.)
Genre
theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Grafiska huset 1986 Sverige, Stockholm, Luleå 265 sidor. diagr., tab. 21 cm
Statens institut för psykosocial miljömedicin, Socialmedicinska institutionen, Vårdcentralen Kronan, Grafiska huset 1986 Sverige, Stockholm, Sundbyberg, Luleå [14], 265 sidor. diagr., tab. 21 cm