Ungdomsjournalistik

Författare
August Strindberg
(August Strindberg texten redigerad och kommenterad av Hans Sandberg.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Litteraturbanken 2012 Sverige, Stockholm 625 sidor., [16] pl.-s. 1 EPUB-fil
Norstedt, A & W 1991 Sverige, Stockholm, Uppsala 625 sidor., [16] pl.-s. ill., faks.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan