Ungdomsplatser, mixen, ungdomslag - en beskrivning av några olika åtgärder för arbetslösa ungdomar i Östersunds kommun

Författare
Hans Olof Höglund
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1983 (duplic.) Sverige, Uppsala 25 sidor.