Ungdomsskeppen - essäer

Författare
Gösta Attorps
Genre
Uppsats, Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Rabén & Sjögren 1966 Sverige, Stockholm 149 sidor., 4 pl.-bl.
Rabén & Sjögren, Rydahl 1958 Sverige, Stockholm, Stockholm 152 sidor. ill.
Wahlström & Widstrand 1944 Sverige, Stockholm 167 sidor.
Schildt 1944 Finland, Helsingfors 167 sidor.