Ungern

Författare
Henrik Andersson
(Henrik Andersson, Maritta Ekenberg)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Generalstabens litografiska anst. 1975 Sverige, Stockholm 328 sidor., [1] karts. : ill. 91-7058-014-6