Uniformer för Konstakademiens, Överintendentsämbetets och K. Musei tjänstemän

Författare
Eva Bergman
(Eva Bergman.)
Genre
Biografi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1943 Sverige, Stockholm s. 85-92 ill.